divendres, 3 de juny de 2016

QEQ96

Qui és aquest personatge? ¿Quién es éste personaje? Who is it?
Pista (clue): Soy el presidente de la comisión europea

Gràcies per la vostra atenció!
Gracias por vuestra atención!
Thank you for your attention!

QEQ95

Qui és aquest personatge? ¿Quién es éste personaje? Who is it?

Foto

Video


Pista (clue):
Soy el presidente del consejo europeo
Gràcies per la vostra atenció!
Gracias por vuestra atención!
Thank you for your attention!

QEQ94

Qui és aquest personatge? ¿Quién es éste personaje? Who is it?
Presidente del Banco Central Europeo
Foto

Video
Pista (clue):
Soy el Presidente del Banco Central Europeo
Gràcies per la vostra atenció!
Gracias por vuestra atención!
Thank you for your attention!