dijous, 3 de març de 2016

Empresari amb molt d'èxit

Qui és aquest personatge? ¿Quién es éste personaje? Who is it?
Video (codi embed a HTML)

Pista (clue): Va crear una empresa molt famosa i va morir en 2011.

Gràcies per la vostra atenció!
Gracias por vuestra atención!
Thank you for your attention!