divendres, 3 de juny de 2016

QEQ95

Qui és aquest personatge? ¿Quién es éste personaje? Who is it?

Foto

Video


Pista (clue):
Soy el presidente del consejo europeo
Gràcies per la vostra atenció!
Gracias por vuestra atención!
Thank you for your attention!