divendres, 17 de febrer de 2017

QEQ103

Qui és aquest personatge? ¿Quién es éste personaje? Who is it?

Foto

Video (codi embed a HTML)
Pista (clue): ARTISTA MEXICANA

Gràcies per la vostra atenció!
Gracias por vuestra atención!
Thank you for your attention!